Керівництво спортивного клубу

Завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Газаєв Валерій Нодарович.​

Базова вища освіта: Таврійський державний агротехнологічний університет у 2010 р. за спеціальністю “Економіка підприємства”, кваліфікація – спеціаліст з економіки підприємства
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького в 2016 р. та здобув ступінь магістра за спеціальністю “Історія”, кваліфікація – “Історик. Викладач історії”

Email: valerii.hazaiev@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:
Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Галузь наукових інтересів:
міжнародна, організаційна, спортивна і змагальна діяльність
періодізація спортивного тренування при використанні різних засобів побудови спортивної форми на протязі року у циклах тренування з мас-рестлингу та силового екстриму
особливості входження та класифікація індивідуальної реакції у вигляді фаз придбання, збереження і втрати спортивної форми у пауерліфтерів.
Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 2018 р. на посаді в.о. завідувача кафедри фізичного виховання і спорту
Види і результати професійної діяльності в.о. завідувача кафедри фізичного виховання і спорту Газаєва В.Н.

Навчальні дисципліни

Фізичне виховання
Підвищення кваліфікації, стажування

Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво СС 00493706/008482-19 №8482 від 13.03.2019 р.
Основні види діяльності, досягнення
З 2018 р. – член вченої ради ННІЗУП, член методичної ради ННІЗУП, керівник сайту кафедри

Нагороди, заохочення, почесні звання:
Майстер спорту України по пауерліфтингу, президент Федерації мас-рестлінга України, член Презідіуму Міжнародної федерації мас-рестлінгу, президент Федерації силового екстриму України, віце-президент Федерації найсильніших атлетів України та перетягування канату

Голова спортивного клубу ТДАТУ “Таврія-Університет”, старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту Артеменко Володимир Володимирович.​

Базова вища освіта: Мелітопольський інститут механізації сільського господарства в 1992 р. за спеціальністю “Механізація сільського господарства”, кваліфікація –інженер-механік Мелітопольський державний педагогічний інститут в 1999 р. за спеціальністю “Фізичне виховання”, кваліфікація – вчитель фізичного виховання

Email: volodymyr.artemenko@tsatu.edu.ua

Ідентифікатори науковця:
Google Scholar
Open Researcher and Contributor ID (ORCID)
Галузь наукових інтересів:
здоровий спосіб життя
педагогіка фізичної культури
теорія та методика фізичного виховання.
Досвід наукової та викладацької діяльності: В Таврійському державному агротехнологічному університеті працює з 1998 р. – спочатку на посаді старшого лаборанта кафедри фізичного виховання і спорту, з 2000 р. – переведений на посаду викладача кафедри, а з 2011 р. працює на посаді старшого викладача кафедри фізичного виховання і спорту.

Основні наукові праці
Козерук Ю.В. Формування основ культури здоров’я як сучасна педагогічна проблема історіографічний аналіз / Ю.В. Козерук, А.В. Горбань, О.С. Нестеров та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 149 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2017. (Серія: педагогічні науки). – С. 249-252.

Нестеров О.С. Сучасний стан готовності вчителів фізичної культури до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності / О.С. Нестеров, В.В. Артеменко, О.І. Мілаєв // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей. Фізичне виховання та спорт. Випуск №2. – Запоріжжя, 2016. – С.38-46.

Верховська М.В. Формування мотивації до занять фізичним вихованням майбутніх фахівців агропромислового виробництва / М.В. Верховська, А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі. Випуск 19 / Збірник науково-методичних праць / Таврійський державний агротехнологічний університет – Мелітополь, 2016. – С. 300-308.

Рибницький А.В. Самоконтроль студентів за станом свого організму в процесі занять фізичними вправами / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, К.В. Козерук // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 19 (Том 1). Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, головний редактор В.М. Костюкевич. – Вінниця: ТОВ “Планер”, 2015. – С. 359-363.

Рибницький А.В. Використання методу колового тренування на уроках фізичної культури / А.В. Рибницький, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко та ін. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 129. Т. ІІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С.275-277.

Рибницький А.В. Теоретична підготовка – як засіб формування мотиваційно-ціннісного пріоритету з фізичної культури особистості учня / А.В. Рибницький, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров, С.Б. Самоненко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Випуск 120. Серія: Педагогічні науки /// Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, гол. ред. Носко М.О. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 179-181.

Хассай Д.В. Роль психологічної підготовки волейболістів у встановленні їх як спортсменів вищої категорії / Д.В. Хассай., О.С. Нестеров, В.В. Артеменко / Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Випуск 112, Т.4. – Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2013. – С. 267-270.

Хассай Д.В. Роль особистості тренера в спортивному колективі / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – Вип. 102, Том ІІ. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання і спорт. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – С. 442-444.

Хассай Д.В. Методика побудови занять з фізичного виховання в умовах вищого навчального закладу / Д.В. Хассай, О.С. Нестеров, В.В. Артеменко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Вип. 86. – Чернігів: Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2011. – С. 193-196.

Хассай Д.В. Використання засобів психорегуляції на заняттях з фізичного виховання / Д.В. Хассай, В.В. Артеменко, О.С. Нестеров // Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. — 2010. — N 5. — С. 339 – 344.

Навчальні дисципліни

Фізичне виховання
Підвищення кваліфікації, стажування

Національний університет біоресурсів і природокористування України, свідоцтво СС 00493706/002237-17 №2237 від 24.03.17 р.
Основні види діяльності, досягнення
З 2015 року – голова спортивного клубу “Таврія-Університет” .

Close Menu